Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Poučení

SVK Investments s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 11, Bratislava, IČO: 47 383 127, IČ DPH: SK2023844339 , zapsaná v OR BA I., vl.č. 91 581/B, odd Sro, tel. číslo 02/20 91 04 04, e -mail: eshop@digitalgolf.com (dále jen „Prodávající")

o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

  Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná při uzavírání obchodních smluv s prodávajícím v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

  Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

  Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který následuje po tomto poučení.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nasleduje po tomto poučení.

  Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  Po odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k vám. Toto se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

  Platba za zakoupené zboží vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

  V souvislosti s dodáním zboží vás informujeme, že zboží lze vrátit. V případě odstoupení od smlouvy nám zboží zašlete zpět nebo jej přineste na naši adresu v době našich provozních hodin, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

  Zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku opotřebení nebo nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

  Boty musí být vráceny v krabici od bot, přičemž krabice nesmí být popsána ani oblepena poštovními nálepkami a lepicí páskou, ale musí být chráněna vhodným obalem.

  Adresa pro vrácení tovaru
  SVK Investments s.r.o. ( DIGITALGOLF ), Stará Vajnorská 11,
  831 04, Bratislava, Slovensko
  eshop@digitalgolf.com
  Tel: +421 2 20 91 04 05

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Scroll To Top